Heja Vänsterpartiet – eller “Kön är inte allt”

Jag är alltid stolt över att vara en del av den fantastiska röda rörelsen, men extra stolt blir jag när jag ser motioner som den här:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ser över möjligheten att införa ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man.

 

Heja, Vänsterpartiet! Jag älskar det här. För seriöst, det är 2013. Det borde redan finnas, för det finns så väldigt många som definierar sig som annat än kvinna eller man. Varför ska vi tvinga in dem i något som de inte är bekväma i? I en mall som de inte vill passas in i, en mall som de inte BORDE passas in i.

Nu är jag tyvärr inte så naiv att jag tror att motionen kommer få särskilt stort gehör. Fortfarande lever det så många fördomar och stela uppfattningar om kön kvar i samhället. Men det är ett utmärkt första steg och kanske, kanske leder det till att fler vågar. Att fler öppnar ögonen och ser att allt kanske inte är som de tar för givet att det ska vara. Att människor är komplexa varelser – och det gäller även könstillhörighet.

Min dröm är förstås ett samhälle där kön inte spelar roll överhuvudtaget. Där vi slutar fästa så otroligt stor vikt vid kön, där man istället blir fri att få vara den man vill vara. Och jag hoppas, jag tror, att ett sådant samhälle kommer bli möjligt. Kanske inte nu, men i framtiden.

Och jag längtar till den dagen.