It says it all.

Där avstånd möts I dagar och I nätter och aldrig I mil,
Där blodet aldrig svalnar, där min hand aldrig blir sträv.
Där jag ser en gyllne vagn där andra ser en rostig bil
Och drömmar vakas av en rödvit räv.

Där jag äntligen förstår vad det är jag vill.
Där då och sen är ingenting. Allt är nu!
Och där orden inte längre räcker till
Där finns du.